Gmina Ozimek siedziba: Urząd Gminy i Miasta w Ozimku ul. ks.Jana Dzierżona 4b
tel. (+48) 77 462 28 00; fax (+48) 77 462 28 11
e-mail: sekretariat@ugim.ozimek.pl
www: ozimek.pl
Data wydruku: 2021-07-26 05:32:59

Obwieszczenia 2014 r.

Obwieszczenie Burmistrza Ozimka Nr ZRG. 6220.7/5.2014.KK z dnia 23.07.2014 r. o o wydaniu postanowienia o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Prowadzenie bazy materiałowej w ramach wykonywanych usług w zakresie kruszenia odpadów betonowych”, na działkach nr 1678/441, 1989/437, 1992/438, 1993/439, 1996/440 KM 2 obręb Schodnia.

 

ZRG. 6220.7/5.2014.KK                                                                         Ozimek 23.07.2014 r.

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 21 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r., poz. 1235), w związku z wnioskiem Warsztatu Mechanicznego „RAKO” Hubert Grabowski, ul. Dworcowa 1, 46 – 040 Ozimek

zawiadamiam

o wydaniu postanowienia o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. Prowadzenie bazy materiałowej w ramach wykonywanych usług w zakresie kruszenia odpadów betonowych”, na działkach nr 1678/441, 1989/437, 1992/438, 1993/439, 1996/440 KM 2 obręb Schodnia.

z up. Burmistrza Ozimka

/-/ Zbigniew Kowalczyk

Zastępca Burmistrza