Gmina Ozimek siedziba: Urząd Gminy i Miasta w Ozimku ul. ks.Jana Dzierżona 4b
tel. (+48) 77 462 28 00; fax (+48) 77 462 28 11
e-mail: sekretariat@ugim.ozimek.pl
www: ozimek.pl
Data wydruku: 2019-12-14 23:15:21

2019

Wykaz nieruchomości do oddania w dzierżawę/najem/uzyczenie z dn. 05.11.2019 r.