Gmina Ozimek siedziba: Urząd Gminy i Miasta w Ozimku ul. ks.Jana Dzierżona 4b
tel. (+48) 77 462 28 00; fax (+48) 77 462 28 11
e-mail: sekretariat@ugim.ozimek.pl
www: ozimek.pl
Data wydruku: 2021-09-18 22:12:09

2018

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę/najem z dn. 12.02.2018 r.