Gmina Ozimek siedziba: Urząd Gminy i Miasta w Ozimku ul. ks.Jana Dzierżona 4b
tel. (+48) 77 462 28 00; fax (+48) 77 462 28 11
e-mail: sekretariat@ugim.ozimek.pl
www: ozimek.pl
Data wydruku: 2018-10-17 18:45:25

Informacje ogólne

Zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe Gmina Ozimek jest organem prowadzącym publiczne: przedszkola i szkoły podstawowe. W gminie Ozimek nie funkcjonują niepubliczne szkoły i placówki. Na terenie gminy funkcjonują następujące przedszkola i szkoły:

oraz Zespół Szkół prowadzony przez Starostowo Powiatowe w Opolu w którym, w okresie do 31 sierpnia 2019 r., prowadzone jest gimnazjum.


Obsługą przedszkoli i szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Ozimek zajmuje się Gminy Zakład Oświaty w Ozimku.