Gmina Ozimek siedziba: Urząd Gminy i Miasta w Ozimku ul. ks.Jana Dzierżona 4b
tel. (+48) 77 462 28 00; fax (+48) 77 462 28 11
e-mail: sekretariat@ugim.ozimek.pl
www: ozimek.pl
Data wydruku: 2020-05-30 09:50:32

e-ODPADY

Od stycznia e-deklaracje

Informujemy, iż od 1 stycznia 2018 r. właściciele/zarządcy nieruchomości zamieszkałych mogą złożyć Deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pośrednictwem formularza elektronicznego dostępnego na platformie internetowej www.odpady.ozimek.pl
Deklaracja złożona w formie elektronicz-nej musi być podpisana ważnym bezpiecznym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym ePUAP.
Profil zaufany w systemie ePUAP jest dostępny dla każdego obywatela i jest bez-płatny. Wystarczy założyć konto na www. epuap.gov.pl, wypełnić wniosek o założenie profilu zaufanego, a następnie udać się do dowolnego punktu potwierdzenia, aby po-twierdzić swoją tożsamość. Wizyta w urzędzie jest jednorazowa. Punkt potwierdzający PROFIL ZAUFANY EPUAP znajduje się m.in. w Urzędzie Gminy i Miasta w Ozimku.
Zestawy do składania bezpiecznego pod-pisu elektronicznego można kupić w kilku firmach (tzw. kwalifikowanych podmiotach świadczących usługi certyfikacyjne w zakresie podpisu elektronicznego). Przedsiębiorstwa te są wpisane do rejestru Ministra Gospodarki.