Gmina Ozimek siedziba: Urząd Gminy i Miasta w Ozimku ul. ks.Jana Dzierżona 4b
tel. (+48) 77 462 28 00; fax (+48) 77 462 28 11
e-mail: sekretariat@ugim.ozimek.pl
www: ozimek.pl
Data wydruku: 2020-05-26 22:41:20

Koronawirus-wsparcie dla firm

Pomoc Burmistrza Ozimka dla przedsiębiorców w związku z epidemią koronawirusa (COVID-19)

 

Burmistrz Ozimka pragnąc pomóc przedsiębiorcom działającym na terenie gminy Ozimka, informuje o możliwości skorzystania z pomocy dla tych z Państwa, którzy najmocniej zostali dotknięci ograniczeniami w usługach oraz handlu w związku z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r., w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego, a co za tym idzie ograniczeniami funkcjonowania określonych instytucji lub zakładów pracy, w tym między innymi działalności handlowej, hotelarskiej, turystycznej, gastronomicznej, rozrywkowej, a także wprowadzenia nowych zasad funkcjonowania galerii handlowych.

 

Burmistrz Ozimka w miarę swoich możliwości pragnie ograniczyć uciążliwości wynikające ze szczególnej sytuacji kryzysowej, w jakiej znalazły się firmy położone na terenie naszej gminy, których funkcjonowanie zostało zawieszone do odwołania. Dlatego przedsiębiorcy prowadzący działalność ujętą w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r., Dz.U. z 2020 r. poz. 433, to jest:

 

lub prowadzący handel detaliczny :


lub inne podmioty prowadzące działalność, które zostały dotknięte konsekwencjami epidemii, mogą ubiegać się o:


Wystarczy, że przedsiębiorca dołączy podstawowe wymagane dokumenty:


Wniosek podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym wraz z wymaganymi załącznikami, przedsiębiorca może złożyć


Ważne! Ze względu na Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020r, poz. 433 w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego i ograniczenia sposobu przemieszczania się nie ma możliwości dostarczania wniosków osobiście do budynku Urzędu Gminy w Ozimku.  

Dodatkowo pragniemy podkreślić, że każdy złożony wniosek będzie traktowany indywidualnie.
W przypadku gdy sytuacja finansowa Przedsiębiorcy nadal będzie trudna mimo przyznanej ulgi, będzie możliwe ponowne wystąpienie z wnioskiem o zmianę wydanej decyzji ulgowej lub o zmianę zawartego porozumienia. Z wnioskiem należy wystąpić na minimum 30 dni przed upływem terminu odroczenia lub upływem płatności danej raty.

Załączniki :