Gmina Ozimek siedziba: Urząd Gminy i Miasta w Ozimku ul. ks.Jana Dzierżona 4b
tel. (+48) 77 462 28 00; fax (+48) 77 462 28 11
e-mail: sekretariat@ugim.ozimek.pl
www: ozimek.pl
Data wydruku: 2021-09-18 21:06:10

Zam. powyżej 30 tys. euro

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym nr ZP.271.02.2017.KS na:Dostawę energii elektrycznej na potrzeby funkcjonowania Gminy Ozimek i jej jednostek organizacyjnych

06.11.2017r. Dodano zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

23.10.2017r. Dodano informację z otwarcia ofert

18.10.2017r. dodano II zmianę treści SIWZ UWAGA! Nowy formularz oferty

17.10.2017r. Dodano zmianę treści SIWZ, Ogłoszenia o zmianie ogłoszenia

17.10.2017r. Dodano wyjaśnienia treści SIWZ

UWAGA! Zmiana terminu składania ofert na dzień 23.10.2017r.

Ogłoszenie nr 600014-N-2017 z dnia 2017-10-10 r.

Gmina Ozimek: Dostawa energii elektrycznej na potrzeby funkcjonowania Gminy Ozimek i jej jednostek organizacyjnych
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego