Gmina Ozimek siedziba: Urząd Gminy i Miasta w Ozimku ul. ks.Jana Dzierżona 4b
tel. (+48) 77 462 28 00; fax (+48) 77 462 28 11
e-mail: sekretariat@ugim.ozimek.pl
www: ozimek.pl
Data wydruku: 2020-09-30 10:32:06

Zam. powyżej 30 000 euro

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym nr ZP.271.06.2015.JM na zadanie pn.: Dostawa energii elektrycznej na potrzeby funkcjonowania Gminy Ozimek, jednostek organizacyjnych Gminy oraz oświetlenia dróg i miejsc publicznych na terenie Gminy Ozimek

Zamawiający dodał wyjaśnienie i zmianę treści SIWZ oraz ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w dniu 03.11.2015r.

Zmiana terminu składania ofert na 06.11.2015r. godz. 10:00.

Dodano ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w dniu 10.11.2015r.

znak postępowania: ZP.271.06.2015.JM

 

BURMISTRZ OZIMKA

ogłasza

przetarg nieograniczony

o szacunkowej wartości powyżej 30 000,00 euro na zadanie pn:

 Dostawa energii elektrycznej na potrzeby funkcjonowania Gminy Ozimek, jednostek organizacyjnych Gminy oraz oświetlenia dróg  i miejsc publicznych na terenie Gminy Ozimek.

Numer ogłoszenia: 289364 - 2015; data zamieszczenia: 28.10.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy

treść ogłoszenia poniżej

Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikowała: Justyna Matysek
Insp. ds. zamówień publicznych i kontroli zarządczej
tel. 77 462 28 52
e-mail: j.matysek@ugim.ozimek.pl
Data publikacji: 2015-10-28 15:28:00
Wyświetl historię zmian