Gmina Ozimek siedziba: Urząd Gminy i Miasta w Ozimku ul. ks.Jana Dzierżona 4b
tel. (+48) 77 462 28 00; fax (+48) 77 462 28 11
e-mail: sekretariat@ugim.ozimek.pl
www: ozimek.pl
Data wydruku: 2020-07-02 15:13:07

Zam. do 30 000 euro

Zapytanie ofertowe nr ZZP.271.152.2015.KS na zadanie pn.: Dostosowanie witryny internetowej www.ozimek.pl dla potrzeb osób niepełnosprawnych

14.10.2015r. Dodono ogłoszenie o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego

ZAPYTANIE OFERTOWE

nr ZZP.271.152.2015.KS

dotyczy projektu „Dostosowanie witryny internetowej www.ozimek.pl do potrzeb osób niepełnosprawnych”     

(postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo Zamówień Publicznych)

 

  1. ZAMAWIAJĄCY:

Zamawiającym jest Gmina Ozimekreprezentowana przez Burmistrza Ozimka, który działa przy pomocy urzędu.

Adres Zamawiającego:

46 – 040 Ozimek

Ul. ks. Jana Dzierżona 4 B

Tel. 77 46 22 800, fax. 77 46 22 811

www.ozimek.pl

Godziny pracy urzędu - poniedziałek – piątek od 7:30 do 15:30

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

  1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja usług związanych z wdrożeniem wytycznych WCAG 2.0 na stronie internetowej Urzędu Gminy i Miasta w Ozimku www.ozimek.pl oraz bip.ozimek.pl. w terminie do 30.10.2015r.
  2. Wykaz wymagań WCAG, które muszą zostać wdrożone na przedmiotowej stronie zawarte są w załączniku nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.
  3. Dodatkowo należy:
  1. Urząd Miasta i Gminy w Ozimku informuje ponadto, że strona internetowa Urzędu jest portalem zintegrowanym z 17 jednostkami podległymi, poprzez współdzielenie treści na poziomie bazy danych oraz plików, posiadających odrębne CMS-y. Całość utrzymywana jest na serwerach firmy będącej autorem serwisu www, Urząd posiada wyłącznie licencję na użytkowanie serwisu www (systemu CMS) a co za tym idzie, nie posiada autorskich praw majątkowych do kodów strony internetowej Urzędu. Dostęp do serwera realizowany jest poprzez usługę FTP a udostępniony będzie wykonawcy wyłącznie po okazaniu autorskich praw do modyfikacji kodów źródłowych. Dodatkowo będzie wymagane podpisanie Umowy o poufności danych obejmujących dostęp do wszelkich danych znajdujących się na przedmiotowym serwerze.
  2. Ze względu na złożoność oraz rozbudowany system CMS integrujący 17 jednostek podległych, wdrożenie innego systemu CMS nie jest brane pod uwagę.

Pełna treść zapytania ponżej

Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Tomasz Krzyżowski
administrator BIP
tel. 77 462 28 31
e-mail: bip@ozimek.pl
Data publikacji: 2015-10-02 14:09:00
Wyświetl historię zmian