Gmina Ozimek siedziba: Urząd Gminy i Miasta w Ozimku ul. ks.Jana Dzierżona 4b
tel. (+48) 77 462 28 00; fax (+48) 77 462 28 11
e-mail: sekretariat@ugim.ozimek.pl
www: ozimek.pl
Data wydruku: 2020-08-11 15:11:03

Projekty uchwał

Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Tomasz Krzyżowski
administrator BIP
tel. 77 462 28 31
e-mail: bip@ozimek.pl
Data publikacji: 2013-01-10 08:54:00
Wyświetl historię zmian

Marzec 2014

projekt uchwały w sprawie dostosowania opisu granic obwodów  głosowania gminy Ozimek do stanu faktycznego zawarty w druku nr 1.

projekt uchwały w sprawie  drugiej edycji  studium uwarunkowań i kierunków  zagospodarowania przestrzennego  gminy Ozimek zawarty w druku nr 2.

projekt uchwały w sprawie  przyjęcia  "Programu  opieki nad zwierzętami  bezdomnymi  oraz zapobiegania  bezdomnosci zwięrząt  na terenie Gminy Ozimek w 2014 roku" zawarty w druku nr 3.

projekt uchwały w sprawie przystąpienia  do programu pn. Opolska Karta Rodziny i Seniora zawarty w druku nr 4.

projekt uchwały w sprawie wyodrębnienia  w budżecie  gminy środków  stanowiących fundusz sołecki zawarty w druku nr 5.

projekt uchwały w sprawie utworzenia  odrębnego  obwodu głosowania w EMC Instytut Medyczny S.A. Szpital Św. Rocha w Ozimku zawarty w druku nr 6.

projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy  dla Ukrainy zawarty w druku nr 7.

projekt uchwały w sprawie  poparcia działań mających na celu zahamowanie wypływu środków finansowych wypracowanych w regionie do budżetu centralnego oraz zwiększenia dochodów jednostek samorządu terytorialnego zawarty w druku nr 8.

projekt uchwały w sprawie ustalenia zasad otrzymywania i wysokości diet przysługujących przewodniczącym organów wykonawczych jednostek pomocniczych gminy zawarty w druku nr 9.

Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikowała: Patrycja Jonietz
Insp. ds. obsługi RM
tel. 77 462 28 08
e-mail: p.jonietz@ugim.ozimek.pl
Data publikacji: 2014-03-18 08:32:00
Wyświetl historię zmian