Gmina Ozimek siedziba: Urząd Gminy i Miasta w Ozimku ul. ks.Jana Dzierżona 4b
tel. (+48) 77 462 28 00; fax (+48) 77 462 28 11
e-mail: sekretariat@ugim.ozimek.pl
www: ozimek.pl
Data wydruku: 2020-09-30 11:12:27

2017

Zestawienie zbiorcze o petycjach rozpatrzonych w roku 2017 w Urzędzie Gminy i Miasta w Ozimku