Gmina Ozimek siedziba: Urząd Gminy i Miasta w Ozimku ul. ks.Jana Dzierżona 4b
tel. (+48) 77 462 28 00; fax (+48) 77 462 28 11
e-mail: sekretariat@ugim.ozimek.pl
www: ozimek.pl
Data wydruku: 2020-05-27 17:10:34

Głosowanie

BUDŻET OBYWATELSKI OZIMKA NA 2017 ROK

- GŁOSOWANIE

Od 6 września 2016 do 27 września 2016 roku każdy mieszkaniec miasta Ozimka, który ukończył 18 lat, będzie mógł oddać swój głos na jeden z projektów zgłoszonych do Budżetu Obywatelskiego 2017.

W obecnej edycji do wyboru jest 14 pomysłów. Z listą projektów można zapoznać się na stronie internetowej www.ozimek.pl- zakładka Budżet Obywatelski miasta Ozimka.

Zagłosować będzie można poprzez:

I EDYCJA BUDŻETU OBYWATELSKIEGO MIASTA OZIMKA NA 2017 ROK WYNIKI GŁOSOWANIA

W dniu 29 września 2016 r. komisja do spraw Budżetu Obywatelskiego Miasta Ozimka

w składzie:

1) Barbara Durkalec

2) Aldona Koczur

3) Marceli Biskup

4) Zygmunt Olbryt

5) Iwona Wiercińska

6) Marcin Widera

zatwierdziła wyniki głosowania mieszkańców Ozimka na 14 projektów biorących udział w głosowaniu. 

Łączna liczba głosów oddanych wyniosła 854 z czego 50 wpłynęło drogą elektroniczną a 804 tradycyjnie za pomocą ankiet do głosowania.

Po weryfikacji kart do głosowania oraz głosów oddanych elektronicznie stwierdzono 807 głosów ważnych oraz 47 nieważnych

Szczegółowe wyniki głosowania na poszczególne projekty przedstawia załącznik .

 

Wykaz projektów zakwalifikowanych do realizacji w ramach środków na budżet obywatelski miasta Ozimka 2017

Numer na liście

 

Tytuł projektu

Kwota PLN

Liczba głosów (ważnych)

2

Dokończenie remontu trybuny głównej stadionu miejskiego

 

155 000,00

187

 

Mając na uwadze, iż w puli przeznaczonych środków na realizację Budżetu Obywatelskiego Miasta Ozimka na 2017r. ( kwota 200 000,00 ) pozostało 45.000,00 zł Komisja wnioskowała do Burmistrza Ozimka aby w projekcie budżetu gminy uwzględnił dwa kolejne projekty z listy , które otrzymały największą ilość głosów a mieszczą się w puli pozostałych do dyspozycji środków .

A są to następujące projekty:

Numer na liście

 

Tytuł projektu

Kwota PLN

Liczba głosów (ważnych)

11

Zakup komputerów dla Biblioteki Publicznej

17 825,00

137

6

Wykonanie 10 miejsc postojowych ul. Korczaka dz. 135/7

 

27 295,00

32

 

Burmistrz Ozimka wyraził zgodę na ujęcie powyższych projektów do dofinansowania w ramach środków pozostałych w puli budżetu obywatelskiego.

 

/-/Barbara Durkalec

Sekretarz Gminy Ozimek