Gmina Ozimek siedziba: Urząd Gminy i Miasta w Ozimku ul. ks.Jana Dzierżona 4b
tel. (+48) 77 462 28 00; fax (+48) 77 462 28 11
e-mail: sekretariat@ugim.ozimek.pl
www: ozimek.pl
Data wydruku: 2020-05-25 16:20:39

Planowanie przestrzenne

Druga edycja studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Ozimek – przyjęta uchwałą nr XLI/367/14 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 24 marca 2014 r.

Uchwała nr XLI/367/14 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 24 marca 2014 r. (dokument PDF)

Rysunek - studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Ozimek - kierunki (dokument PDF)

Tekst - studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Ozimek (dokument PDF)

Uwaga: traci moc uchwała nr III/11/06 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 20 grudnia 2006 r.


Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Ozimek określa Uchwała Nr III/11/06 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 20 grudnia 2006 r. (dokument PDF)

UWAGA: traci moc Uchwała  nr III/11/06 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 20 grudnia 2006 r.

Aktualnie obowiązuje – druga edycja studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Ozimek przyjęta uchwałą nr XLI/367/14 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 24 marca 2014 r.


Mapa określająca kierunki zagospodarowania (dokument PDF)

UWAGA: traci moc uchwała  nr III/11/06 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 20 grudnia 2006 r.

Aktualnie obowiązuje – druga edycja studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Ozimek przyjęta uchwałą nr XLI/367/14 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 24 marca 2014 r.

 

PLANY MIEJSCOWE