Gmina Ozimek siedziba: Urząd Gminy i Miasta w Ozimku ul. ks.Jana Dzierżona 4b
tel. (+48) 77 462 28 00; fax (+48) 77 462 28 11
e-mail: sekretariat@ugim.ozimek.pl
www: ozimek.pl
Data wydruku: 2020-05-26 22:31:57

Drogi w Gminie Ozimek

Sieć drogowa

Układ drogowy Gminy Ozimek tworzy sieć dróg w układzie funkcjonalnym podzielonym na następujące kategorie: drogi krajowe, drogi wojewódzkie, drogi powiatowe i drogi gminne.

Do sieci podstawowej zaliczono następujące drogi:

–        droga krajowa Nr 46 prowadzona ulicami Warszawska (Schodnia) – Częstochowska (Grodziec),

–        droga wojewódzka Nr 463 prowadzona od granicy z gm. Turawa przez Dylaki (ul. Ozimska), Antoniów (ul. Powstańców Śląskich), Ozimek (ul. Powstańców Śląskich, ul. Wyzwolenia), Krasiejów (ul. Zamoście) do granicy z gminą Kolonowskie,

–        drogi powiatowe prowadzone ulicami:

–        drogi gminne pokazano w załącznikach.

Łączna długość sieci dróg publicznych na terenie Gminy Ozimek wynosi 182,08 km, z czego:

–        droga krajowa – 16,2 km,

–        droga wojewódzka – 17,6 km,

–        drogi powiatowe – 49,9 km,

–        drogi gminne – 98,3 km.

Wskaźnik gęstości dróg publicznych wynosi 1,14 km/km2, a uwzględniając tylko tereny zainwestowane i nie zalesione wskaźnik ten wzrasta do wartości 2,84 km/km2.

Autor: Referat Rozwoju Gospodarczego Gminy i Ochrony Środowiska
Data wytworzenia informacji: 2015-10-12
Opublikował: Tomasz Krzyżowski
administrator BIP
tel. 77 462 28 31
e-mail: bip@ozimek.pl
Data publikacji: 2015-10-09 11:53:00
Wyświetl historię zmian