Gmina Ozimek siedziba: Urząd Gminy i Miasta w Ozimku ul. ks.Jana Dzierżona 4b
tel. (+48) 77 462 28 00; fax (+48) 77 462 28 11
e-mail: sekretariat@ugim.ozimek.pl
www: ozimek.pl
Data wydruku: 2020-08-15 06:54:43

Kontrola wewnętrzna

Ogólny schemat procedur kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w Gminie Ozimek.

Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Tomasz Krzyżowski
administrator BIP
tel. 77 462 28 31
e-mail: bip@ozimek.pl
Data publikacji: 2017-04-03 11:06:00
Wyświetl historię zmian

2017

Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Sławomir Nowak
Informatyk
tel. 77 462 28 31
e-mail: s.nowak@ugim.ozimek.pl
Data publikacji: 2017-04-03 11:27:00
Wyświetl historię zmian