Gmina Ozimek siedziba: Urząd Gminy i Miasta w Ozimku ul. ks.Jana Dzierżona 4b
tel. (+48) 77 462 28 00; fax (+48) 77 462 28 11
e-mail: sekretariat@ugim.ozimek.pl
www: ozimek.pl
Data wydruku: 2020-09-30 11:54:18

Plan pracy Rady Miejskiej w Ozimku

Plan pracy Rady Miejskiej w Ozimku na 2020 rok przedstawia niżej zamieszczony załącznik.