Ogłoszenia o naborze

Ogłoszenie o wyniku naboru na stanowisko podinspektora ds. zamówień publicznych i środków pomocowych w Urzędzie Gminy i Miasta w Ozimku.

OGŁOSZENIE O WYNIKU NABORU NA STANOWISKO PODINSPEKTORA DS. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH I ŚRODKÓW POMOCOWYCH

W URZĘDZIE GMINY I MIASTA W OZIMKU

 

Burmistrz Ozimka, zgodnie z art. 15 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282) informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na podinspektora ds. zamówień publicznych i środków pomocowych została wybrana Pani Agata KEKIN zam. w Kotorzu Małym.

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru

Pani Agata Kekin spełniła wszystkie wymagania, jakie ustalono przy naborze, tj. wymogi formalne i merytoryczne. Zdobyła wystarczającą sumę punktów z testu i rozmowy kwalifikacyjnej. Pani Kekin wykazała się niezbędną wiedzą i kwalifikacjami do zatrudnienia na ww. stanowisku

  • Data aktualizacji: 2020-10-22 15:56
  • |
  • Licznik odwiedzin: 58 883 922