Ogłoszenia o naborze

Ogłoszenie o wyniku naboru na stanowisko podinspektora ds. kultury fizycznej i sportu na kompleksie boisk Orlik 2012

Burmistrz Ozimka, zgodnie z art. 15 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282) informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na podinspektora ds. kultury fizycznej został wybrany Pan Patrick RIEMANN zam. w Oleśnie.

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru

Pan Patrick Riemann spełnił wszystkie wymagania, jakie ustalono przy naborze, tj. wymogi formalne i merytoryczne. Zdobył wystarczającą sumę punktów z testu i rozmowy kwalifikacyjnej. Pan Riemann wykazał się niezbędną wiedzą i kwalifikacjami do zatrudnienia na ww. stanowisku.

  • Data aktualizacji: 2020-10-22 15:56
  • |
  • Licznik odwiedzin: 58 883 824