Ogłoszenia o naborze

Ogłoszenie o wyniku naboru na stanowisko podinspektora ds. ochrony środowiska w Referacie Rozwoju Gospodarczego Gminy i Ochrony Środowiska w Urzędzie Gminy i Miasta w Ozimku

Ogłoszenie o wyniku naboru na stanowisko podinspektora ds. ochrony środowiska w Referacie Rozwoju Gospodarczego Gminy i Ochrony Środowiska w Urzędzie Gminy i Miasta w Ozimku

 

Burmistrz Ozimka, zgodnie z art. 15 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. opracownikach samorządowych(Dz.U.z2019r.poz.1282)informuje,że w wyniku zakończenia procedury naboru na podinspektora ds. ochrony środowiska Referatu Rozwoju Gospodarczego Gminy i Ochrony Środowiska została wybrana

Pani Iwona RESPONDEK zam. w Łące

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru

Pani Iwona Respondek spełniła wszystkie wymagania, jakie ustalono przy naborze, tj. wymogi formalne i merytoryczne. Zdobyła wystarczającą sumę punktów z testu i rozmowy kwalifikacyjnej.  Pani Respondek wykazała się niezbędną wiedzą i kwalifikacjami do zatrudnienia na ww. stanowisku.

  • Data aktualizacji: 2020-09-25 14:56
  • |
  • Licznik odwiedzin: 58 570 486