Ogłoszenia o naborze

Ogłoszenie o wyniku naboru na stanowisko Zastępcy Kierownika w Urzędzie Stanu Cywilnego w Ozimku

OGŁOSZENIE O WYNIKU NABORU NA STANOWISKO

ZASTĘPCY KIEROWNIKA

W URZĘDZIE STANU CYWILNEGO

W OZIMKU

 

 

Burmistrz Ozimka, zgodnie z art. 15 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.) informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko Zastępcy Kierownika w Urzędzie Stanu Cywilnego w Ozimku została wybrana Pani Barbara DURKALEC zamieszkała w Grodźcu.

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru

Pani Barbara Durkalec spełniła wszystkie wymagania, jakie ustalono przy naborze, tj. wymogi formalne i merytoryczne. Zdobyła wysoką łączną ilość punktów z testu i rozmowy kwalifikacyjnej. Pani Durkalec wykazała się niezbędną wiedzą do zatrudnienia na ww. stanowisku.

 

Burmistrz Ozimka

/-/ Marek Korniak

  • Data aktualizacji: 2020-09-25 14:56
  • |
  • Licznik odwiedzin: 58 570 336