Ogłoszenia o naborze

Ogłoszenie o wyniku naboru na stanowisko urzędnicze w Gminnym Zakładzie Oświaty w Ozimku z siedzibą przy ul. ks. Jana Dzierżona 4 B, 46-040 Ozimek

OGŁOSZENIE O  WYNIKACH  NABORU

na stanowisko inspektora ds. oświatowych

w Gminnym Zakładzie Oświaty w Ozimku, 46-040 Ozimek, ul. ks. Jana Dzierżona 4b

 

 

Dyrektor Gminnego Zakładu Oświaty  w Ozimku, zgodnie z art. 15 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008r o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1260 i 1669) informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko inspektora ds. oświatowych w Gminnym Zakładzie Oświaty w Ozimku

została wybrana

Pani Justyna Bęben

zamieszkała w Ozimku.

Uzasadnienie dokonanego wyboru

Pani Justyna Bęben spełniła wszystkie wymagania, jakie ustalono przy naborze, tj. wymogi formalne i merytoryczne. Pani Justyna Bęben posiada niezbędną wiedzę i kwalifikacje do zatrudnienia na ww. stanowisku oraz uzyskała największą sumaryczną ilość punktów z testu i rozmowy kwalifikacyjnej.

 

Ozimek, dnia 27.03.2019 r.

  • Data aktualizacji: 2020-10-28 11:47
  • |
  • Licznik odwiedzin: 58 934 234