Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

Informacje ogólne

   ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY

DS. PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY

W GMINIE OZIMEK

 

    W dniu 1 sierpnia 2010 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Powyższa nowelizacja wprowadza wśród wielu zmian – jako nowe zadanie własne każdej gminy, obowiązek tworzenia zespołu interdyscyplinarnego.

Zarządzeniem Burmistrza Nr BO.0050.28.2017r z dnia 7 marca 2017r. został powołany Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Zgodnie z §3 pkt.1 Zał. do Uchwały Nr III/17/11 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 17 stycznia 2011r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Ozimek kadencja zespołu trwa 3 lata, zatem traci moc Zarządzenie Burmistrza Nr BO.0050.23.2014 z dnia 7 marca 2014r.

W skład Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Ozimku  wchodzą następujące osoby:

 

 1. Przewodnicząca  - Celina Suchodolska– specjalista pracy socjalnej Ośrodka Integracji i Pomocy Społecznej w Ozimku
 2. Zastępca Przewodniczącej - Jolanta Chlebosz – główny specjalista pracy socjalnej Ośrodka Integracji i Pomocy Społecznej  w Ozimku
 3. Sekretarz - Katarzyna Gnyszka -psycholog, członek Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Ozimku
 4. Sławomir Głowacki – kierownik ogniwa patrolowo - interwencyjnego Komisariatu Policji  w Ozimku
 5. Zofia Kabata - pedagog Gminnego Zespołu Szkół w Ozimku
 6. Krzysztoł Musiał – kierownik rewiru dzielnicowych Komisariatu Policji w Ozimku
 7. Małgorzata Babiak - kurator zawodowy ds. rodzinnych i nieletnich Sądu Rejonowego w Opolu
 8. Ewelina Sergiel - kurator zawodowy ds. dorosłych Sądu Rejonowego w Opolu
 9. Elżbieta Kasperczyk - położna rodzinno- środowiskowa NZOZ "Zdrowa Rodzina" w Opolu
 10. Danuta Derda -  nauczyciel Zespołu Szkół w Ozimku
 11. Teresa Juros - prezes Stowarzyszenia "Integracja" w Ozimku

ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY - to grupa osób zainteresowanych rozwiązaniem problemu przemocy w rodzinie oraz podejmowaniem działań na rzecz przeciwdziałania przemocy. Skład osób uczestniczących w pracy danego zespołu uzależniony jest w szczególności od rodzaju problemu oraz kompetencji i możliwości poszczególnych służb, instytucji i organizacji. Zespół Interdyscyplinarny stanowią przedstawiciele służb miejskich, instytucji i organizacji działających w obszarze szeroko rozumianej pomocy dziecku i rodzinie, którzy wyrazili wolę współpracy

 

CELEM  DZIAŁANIA ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO jest przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, zwiększenie dostępności i skuteczności profesjonalnej pomocy oraz ochrona ofiar przemocy w rodzinie

 

ZADANIA ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO

 

-     Zapewnienie osobom doznającym przemocy bezpieczeństwa i skutecznej pomocy;

-     Oddziaływanie na sprawców przemocy;

-     Działania profilaktyczne zmniejszające ryzyko wystąpienia przemocy w rodzinie

-     Zmiana postawy mieszkańców wobec przemocy w rodzinie poprzez działania 

       informacyjno – edukacyjne                           

ADRESATAMI ZESPOŁU SĄ:

 • ofiary przemocy w rodzinie w tym dzieci, współmałżonkowie lub partnerzy , 
  osoby starsze, niepełnosprawne,
 • sprawcy przemocy w rodzinie,
 • świadkowie przemocy w rodzinie

 

 

       JEŚLI  WIESZ,  ŻE KTOŚ JEST BITY I PONIŻANY, SŁYSZY GROŹBY, DOŚWIADCZA KRZYWD – REAGUJ! 

         JEŚLI ODWRACASZ WZROK, KRZYWDZENI MYŚLĄ, ŻE NIKT NIE MOŻE I NIE CHCE IM POMÓC. 

     BICIE I PONIŻANIE NIE JEST PRYWATNĄ SPRAWĄ. OKAŻ SOLIDARNOŚĆ. NIE BĄDŹ OBOJĘTNY!     

 Zespół Interdyscyplinarny

KONTAKT:

   OŚRODEK INTEGRACJI I POMOCY SPOŁECZNEJ

W OZIMKU

TEL.77/4622884

 

zredagowała: Celina Suchodolska

Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego w Ozimku

                                                                                                                            

Menu szybkiego dostępu do wybranych treści

 • Data aktualizacji: 2020-04-07 13:24
 • |
 • Licznik odwiedzin: 56 467 846