Aktualności

Marszałkowska Inicjatywa Sołecka w Mnichusie

„Zadanie współfinansowane z budżetu Samorządu Województwa Opolskiego
w ramach projektu Marszałkowska Inicjatywa Sołecka – Opolskie w latach 2020-2022”

 

Pod koniec czerwca br. w Sołectwie Mnichus w ramach Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej zrealizowano zadanie pn. „Doposażenie placu zabaw w urządzenia i sprzęt sportowy” - przedsięwzięcie, jest rozszerzeniem dotychczasowych działań przy świetlicy wiejskiej, w ramach którego dokonano zakupu m.in. stołu do tenisa, dwóch bramek do piłki nożnej, kosza do koszykówki i drobnego sprzętu sportowego.

Jak wcześniej informowaliśmy Marszałkowska Inicjatywa Sołecka to pieniądze na projekty dla wszystkich sołectw województwa opolskiego. Pomogą one w realizacji przedsięwzięć służących rozwojowi i integracji lokalnych społeczności w regionie. Głównym celem MIS-u jest umożliwienie mieszkańcom wsi realnego wpływu na przeznaczenie środków z budżetu województwa opolskiego. Pomoc finansowa na realizację zadania dla jednego sołectwa nie może być większa niż 5 000,00 zł. Warunkiem otrzymania pomocy finansowej na realizację zadania jest wymagany wkład własny gminy na poziomie minimum 20% kwoty dofinansowania.

Nowy sprzęt sportowy przetestowali Burmistrz Ozimka Mirosław Wieszołek oraz Sołtys Wsi Mnichus Irena Kokot.

Menu szybkiego dostępu do wybranych treści

  • Data aktualizacji: 2021-09-17 13:51
  • |
  • Licznik odwiedzin: 62 906 080