Aktualności

WAŻNA INFORMACJA DLA ORGANIZATORÓW IMPREZ NA TERENIE GMINY OZIMEK

W nawiązaniu do pisma Wojewody Opolskiego o nr BZK.II.6110.14.2020.PJ z dnia 22.06.2020 r. dot. informacji o planowanych imprezach sportowych, rozrywkowych, rekreacyjnych, kulturalnych, o których mowa w §6 ust. 10 i §7 ust. 1 w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii oraz maila Starostwa Opolskiego z dnia 25 czerwca 2020 r. dot. przekazywania przedmiotowej informacji prosimy organizatorów planowanych imprez sportowych, rozrywkowych, rekreacyjnych i kulturalnych na terenie Gminy Ozimek o przekazywanie w/w informacji niezwłocznie na załączonej tabeli na adres a.banik@ugim.ozimek.pl.

Więcej informacji udziela Kierownik Referatu Komunikacji Społecznej p. Arkadiusz Banik – 77 4622 808 lub e-mail: a.banik@ugim.ozimek.pl.

TABELA (WORD)

załączył: Marcin Widera, Insp. ds. promocji dnia 2020-07-03 09:29 Liczba pobrań: 23

Menu szybkiego dostępu do wybranych treści

  • Data aktualizacji: 2020-08-14 15:13
  • |
  • Licznik odwiedzin: 58 058 326