INNE

Oświadczenia majątkowe kierowników gminnych jednostek organizacyjnych, osób zarządzających i członków organów zarządzających gminną osobą prawną

Dyrektor Domu Kultury w Ozimku- Helena Gruszka (PDF, 1,70 MB)

załączył: Tomasz Krzyżowski, administrator BIP dnia 2013-06-21 13:19 Liczba pobrań: 3

Dyrektor Gminnego Zakładu Oświaty w Ozimku- Dorota Kowalczyk (PDF, 2,49 MB)

załączył: Tomasz Krzyżowski, administrator BIP dnia 2013-06-21 13:19 Liczba pobrań: 1

Z-ca Dyrektora Gminnego Zakładu Oświaty w Ozimku- Sylwia Lewandowska (PDF, 2,53 MB)

załączył: Tomasz Krzyżowski, administrator BIP dnia 2013-06-21 13:19 Liczba pobrań: 6

Dyrektor Ośrodka Integracji i Pomocy Społecznej w Ozimku- Barbara Katolik (PDF, 2,02 MB)

załączył: Tomasz Krzyżowski, administrator BIP dnia 2013-06-21 13:19 Liczba pobrań: 5

Z-ca Dyrektora Ośrodka Integracji i Pomocy Społecznej w Ozimku- Jolanta Janerka (PDF, 2,26 MB)

załączył: Tomasz Krzyżowski, administrator BIP dnia 2013-06-21 13:19 Liczba pobrań: 2

Kierownik Działu Świadczeń Socjalnych Ośrodka Integracji i Pomocy Społecznej w Ozimku- Anna Kłosko (PDF, 2,12 MB)

załączył: Tomasz Krzyżowski, administrator BIP dnia 2013-06-21 13:19 Liczba pobrań: 2

Prezes Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Antoniowie- Jan Fujak (PDF, 2,38 MB)

załączył: Tomasz Krzyżowski, administrator BIP dnia 2013-06-21 13:19 Liczba pobrań: 6

Wiceprezes Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o. w Antoniowie- Tadeusz Pikota (PDF, 1,82 MB)

załączył: Tomasz Krzyżowski, administrator BIP dnia 2013-06-21 13:19 Liczba pobrań: 1

  • Data aktualizacji: 2020-09-29 16:42
  • |
  • Licznik odwiedzin: 58 622 952