INNE

Oświadczenia majątkowe kierowników gminnych jednostek organizacyjnych, osób zarządzających i członków organów zarządzających gminną osobą prawną

Za rok 2014

Dyrektor Ośrodka Integracji i Pomocy Społecznej w Ozimku - Barbara Katolik (PDF, 145,02 kB)

załączył: Tomasz Krzyżowski, administrator BIP dnia 2015-07-15 08:32 Liczba pobrań: 44

Z-ca Dyrektora Ośrodka Integracji i Pomocy Społecznej w Ozimku - Jolanta Janerka (PDF, 171,50 kB)

załączył: Tomasz Krzyżowski, administrator BIP dnia 2015-07-15 08:32 Liczba pobrań: 19

Kierownik Działu Świadczeń Socjalnych Ośrodka Integracji i Pomocy Społecznej w Ozimku - Anna Kłosko (PDF, 166,75 kB)

załączył: Tomasz Krzyżowski, administrator BIP dnia 2015-07-15 08:32 Liczba pobrań: 24

Dyrektor Gminnego Zakładu Oświaty w Ozimku - Dorota Kolwalczyk (PDF, 235,24 kB)

załączył: Tomasz Krzyżowski, administrator BIP dnia 2015-07-15 08:32 Liczba pobrań: 28

Z-ca Dyrektora Gminnego Zakładu Oświaty w Ozimku- Sylwia Lewandowska (PDF, 301,64 kB)

załączył: Tomasz Krzyżowski, administrator BIP dnia 2015-07-15 08:32 Liczba pobrań: 21

Dyrektor Domu Kultury w Ozimku - Helena Gruszka (PDF, 199,78 kB)

załączył: Tomasz Krzyżowski, administrator BIP dnia 2015-07-15 08:32 Liczba pobrań: 40

Prezes Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Antoniowie - Jan Fujak (PDF, 146,41 kB)

załączył: Tomasz Krzyżowski, administrator BIP dnia 2015-07-15 08:32 Liczba pobrań: 65

Wiceprezes Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o w Antoniowie - Tadeusz Pikota (PDF, 132,02 kB)

załączył: Tomasz Krzyżowski, administrator BIP dnia 2015-07-15 08:32 Liczba pobrań: 33

  • Data aktualizacji: 2020-02-24 16:56
  • |
  • Licznik odwiedzin: 55 919 583