INNE

Wybory do Sejmu RP i Senatu RP - 25.10. 2015r.

ZARZĄDZENIA I OBWIESZCZENIA BURMISTRZA OZIMKA

Zarządzenie w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarzadzonych na dzien 25 października 2015 r.  

Obwieszczenie o numerach i granicach stałych obwodów głosowania, odrębnego obwodu głosowania, oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych, w tym o siedzibach obwodowych komisji wyborczych właściwych dla głosowania korespondencyjnego i o lokalach dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r. 

Zarządzenie w sprawie powołania składów Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r. 

Zarządzenie w sprawie odwołania i ustanowienia operatora informatycznej obsługi Obwodowej Komisji Wyborczej nr 7 w Biestrzynniku dla wykonania zadań w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r. powołanych Zarządzeniem Burmistrza Ozimkia Nr BO.0050.129.2015  z dnia 1 października 2015 r.;

Zarządzenie w sprawie odwołania członków Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 2 i Nr 6 w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospoloitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r. powołanych Zarządzeniem Burmistrza Ozimka Nr BO.0050.130.2015 z dnia 05 października 2015 r.;

Zarządzenie w sprawie odwołania członka Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 15 w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r. powołanegom Zarządzeniem Burmistrza Ozimka Nr BO.0050.130.2015 z dnia 05 października 2015 r. 

  • Data aktualizacji: 2020-05-25 16:50
  • |
  • Licznik odwiedzin: 57 065 838