Ogłoszenia o naborze

Informacja o wynikach naboru na stanowisko inspektora ds. księgowych w zespole KSIĘGOWOŚĆ

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

na stanowisko inspektora ds. księgowych w zespole KSIĘGOWOŚĆ

w Gminnym Zakładzie Oświaty w Ozimku, 46-040 Ozimek ul. ks. Jana Dzierżona 4b

 

Dyrektor Gminnego Zakładu Oświaty w Ozimku, zgodnie z art. 15 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902 z późn. zm.), informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko inspektora ds. księgowych w Gminnym Zakładzie Oświaty w Ozimku

została wybrana

PANI ANNA BIRLET

zamieszkała w Ozimku

 Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Pani Anna Birlet spełniła wszystkie wymogi formalne określone w ogłoszeniu o konkursie. W toku rozmowy kwalifikacyjnej kandydatka przedstawiła bardzo dobrą wiedzę i znajomość zagadnień niezbędnych na oferowanym stanowisku pracy. Pani Anna Birlet zdobyła największą łączną liczbę punktów z rozmowy kwalifikacyjnej.

 

Ozimek, 29 grudzień 2017 r.

/-/ Dorota Kowalczyk

Dyrektor Gminnego Zakładu Oświaty w Ozimku

  • Data aktualizacji: 2018-01-19 11:48
  • |
  • Licznik odwiedzin: 36 810 565